Զահրումար - электронная книгаԶահրումար  - обложка
Поделиться с друзьями:

Զահրումար


Серия книг: Про Армению и армян
Возраст 16+ 235 страниц4 часаАрмянскийEPUB9781772466911

Описание

Ճանապարհորդելով  պարսկահայ և թուրքահայ գրեթե բոլոր գավառներում՝ Րաֆֆին  գրի է առել հարուստ տեղեկություններ Հայաստանի բնության, աշխարհագրական դիրքի, ժողովրդի բարքերի ու կենցաղի վերաբերյալ:Այսպիսով, 1871թ  Րաֆֆին  գրի առավ իր Զահրումար վեպը՝ պատկերելով  արևելահայ առևտրականության  բուրժուազիայի կենցաղն ու բարքերը։  Վեպում Րաֆֆին հանդես էր գալիս վաշխառուական բուրժուազիայի քննադատությամբ՝ ստեղծելով   վաճառականական  ագահ  ու ամենակուլ խավի մնայուն, գեղարվեստական տիպեր:Հատկանշական է նաև Րաֆֆու Զահրումար վեպի հիմնական տեքստի հրատարակության հետ կապված փաստը։ Րաֆֆին այս վեպի վերջում ավելացրել է մի չափածո հատված Կտակ վերնագրով։ Զահրումար–ի տեքստը տպագրության է պատրաստում գրողի այրին՝ Աննա Րաֆֆին։ Ստացվել է այնպես, որ հրատարակիչները տպագրելուց առաջ հանում են այդ չափածո հատվածը՝ հարուցելով Աննա Րաֆֆու դժգոհությունը։ Վերջինս պահանջում է վերականգնել այն, չխախտել հեղինակային իրավունքը, սակայն արձագանք չի գտնում։ Անշուշտ, հետագայում, խորհրդային տարիներին տպագրված Րաֆֆու երկերի ժողովածուում դա վերականգնվել է։

Другие электронные книги автора

Интернет-издательство "Aegitas"
Электронное издательство Aegitas предлагает услуги по созданию электронных книг. Интернет издательство Aegitas имеет большой опыт публикации и продвижения электронных книг.
Россия
Москва
Зубовский бульвар, 4
+7 (495) 118-36-03
mail@aegitas.ru
Логотип издательства

Логотип издательства