Պատմութիւն - электронная книгаՊատմութիւն  - обложка
Поделиться с друзьями:

Պատմութիւն


Серия книг: Про Армению и армян
Возраст 16+ 148 страниц2 часаАрмянскийEPUB9781772467918

Описание

Պատմութիւն երկը (բաղկացած է 53 գլխից, առաջին անգամ հրատարակվել է 1796 թ. Կալկաթայում), որտեղ նկարագրվում է Թահմազ Ղուլի խանի պատերազմները Անդրկովկասում և Մուղանի դաշտում 1736 թ.-ի մարտի 10-ին Թահմազ Ղուլիին շահ թագադրելու արարողությունը։Կրետացու Պատմագրությունը տպագրվել է 1796 թ.-ին, Կալկաթայում և 1870 թ.-ին՝ Վաղարշապատում։ Այն ֆրանսերեն է թարգմանել Բրոսեն և հրատարակել Collection d'historiens armenians ժողովածուում:

Интернет-издательство "Aegitas"
Электронное издательство Aegitas предлагает услуги по созданию электронных книг. Интернет издательство Aegitas имеет большой опыт публикации и продвижения электронных книг.
Россия
Москва
Зубовский бульвар, 4
+7 (495) 118-36-03
mail@aegitas.ru
Логотип издательства

Логотип издательства