Թղթեր - электронная книгаԹղթեր  - обложка
Поделиться с друзьями:

Թղթեր


Серия книг: Про Армению и армян
Возраст 16+ 187 страниц3 часаАрмянскийEPUB9781772467970

Описание

Գրիգոր Մագիստրոսի աշխարհայացքը և գիտական հետաքրքրություններն արտահայտվել են իր բազմաթիվ նամակներում (Թղթեր, հրտ.՝ 1910, Ալեքսանդրապոլ):              Նամականին ժամանակաշրջանի գիտամշակութային և ուսումնակրթական միտումներն ու ոգին բնութագրող կարևոր հուշարձան է, որում արծարծված են գիտական, գրական և քաղաքական կարևոր հարցեր: