Ազգային ջոջեր - электронная книгаԱզգային ջոջեր  - обложка
Поделиться с друзьями:

Ազգային ջոջեր


Серия книг: Про Армению и армян
Возраст 16+ 58 страниц1 часАрмянскийEPUB9781772468052

Описание

XIX դարի 70–80-ականները, երբ Հակոբ Պարոնյանը ստեղծեց Ազգային ջոջերը, համընկնում էին Օսմանյան կայսրության պատմության տխրահռչակ զուլումի դարաշրջանին: Ազգային ջոջերն այն ժամանակ ապրող նշանավոր հայերի կենսագրություններն էր ամփոփում: Պարոնյանի ստեղծած այս դիմապատկերները  ամենից հաջողվածներից է: Որքան շատ են հերոսի թերությունները, այնքան երգիծանքը հաջողվում է: Օ. Խոճասարյանի կենսագրականում բացակայում է ծննդյան թիվը, որ սովորաբար բոլոր երևելիների դիմապատկերներում ստուգապես կա: Ազգային ջոջերում ազգին մատուցած ծառայությունները կարևորելու տեսակետից է ներկայացված Կ. Պոլսի պատրիարք Ներսես Վարժապետյանը (1837–1884):