Գթության քույրեր - электронная книгаԳթության քույրեր  - обложка
Поделиться с друзьями:

Գթության քույրեր


Серия книг: Про Армению и армян
Возраст 16+ 47 страниц1 часАрмянскийEPUB9781772466812

Описание

Գթաթյան քույրեր (1902) երկում Մուրացանը փորձում է վերստին հարություն տալ առաքյալ հերոսին, սակայն իրականությունը փշրում է նրա պատրանքները։ Նրա համոզմամբ հասարակությունն այլես ընդունակ չէ առաքյալներ ծնելու, քանի որ ժամանակի նշանը անձնասիրությունն է, որ տրոհել էր մարդկային էությունը և օտարել նրանից հերոսականն ու էպիկականը։ Իր ստեղծագործության մեջ  արծարծելով անհատի ու հասարակության փոխհարաբերության հարցը՝Մուրացանը առաջադրում էր որոշակի էթիկական սկզբունքներ։ Հետևելով Կանտի էթիկային՝ նա մերժում էր հեդոնիզմը, դրան հակադրելով երջանկաթյան իր ըմբռնումը՝ նվիրվել հասարակաց բարվույն և դրա մեջ որոնել ճշմարիտ երջանկաթյուն։